www.odoia.pl


Aktualności


W związku z ogłoszeniem ujednoliconego tekstu ustawy o kierujących pojazdami z dnia 18 czerwca 2020 r istnieje możliwość zaktualizowania programu ODOiA
- dla posiadaczy wersji uruchamianej z podaniem hasła psychologa koszt 100 zł brutto

- dla posiadaczy wersji programu ODOiA bez hasła - koszt 350 zł brutto (istnieje konieczność aktualizacji do wersji z hasłem)

Aby zaktualizować należy:
1. uruchomić program zdalna pomoc
2. przedzwonić na tel 511-902-201Tworzenie bazy danych na rok 2020Nadal trwają prace nad przystosowaniem programu do wymagań Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 11 października 2019 r.Uwaga: (info z dnia 09.09.2019r) program Antywirusowy NORTON nie współpracuje z programem ODOiA i SIGMA


Aktualnie obowiązujące rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 lipca 2014 r zawierające Metodykę przeprowadzania badań psychologicznych, wzory kart badania i orzeczeń, prowadzenie dokumentacji, wymagań lokalowych itd.:

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 lipca 2014 r (Dz. U. z 16 lipca 2014 r poz. 937) w sprawie badań psychologicznych osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, kierowców oraz osób wykonujących pracę na stanowisku kierowcy    -   pobierz >>> PDF

 

3 lipca 2019 roku zostało opublikowane nowe Rozporządzenie Ministra Zdrowia które zmienia jedynie druk orzeczenia art. 82

 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2019r poz. 1294    -   pobierz >>> PDF