www.odoia.plKomputerowa aplikacja ODOIA
Obsługa Danych Osobowych i Aparatury
Tutoriale -
Filmy instruktażowe
Pomoc

MENU
 
Włączenie / wyłączenie druku numeracji na druku orzeczenia art 39k i 39m

Własne ustawienia pytań w formularzu wywiad i obserwacja

Stara wersja programu – wydruk rejestru osób badanych w formie papierowej.

Ustawienie wielkości czcionki drukowanej na karcie badania.


Sposób skreślania kategorii prawa jazdy na orzeczeniu

Wyświetlanie kart badania w rejestrze ze względu na podstawę prawną wydanego orzeczenia

ODOiA Okno "rejestr" Menu zaawansowane (rozbudowane)

ODOiA Kopiowanie karty z rejestru do schowka, kasowanie schowka

ODOiA Badanie psychologiczne dwie karty i 2 orzeczenia art 82.1.1a i 39km - Psychologia Transportu

ODOiA Funkcja KATROTEKI

ODOiA Drukowanie dwóch orzeczeń z jednej karty badania - numerowany art 39k i 39m

ODOiA Drukowanie dwóch orzeczeń z jednej karty badania - nie numerowany art 39k i 39m

ODOiA Papierowy "gotowiec" karty badania - gotowy wywiad dla kierowcy alkoholowego

ODOiA - Uzupełnianie karty badania danymi z wywiadu i obserwacji - korzystanie z generatora opisów

ODOiA - Format druku karty badania i wielkość czcionki na karcie. 

ODOiA - Edycja wywiadu strukturalizowanego

ODOiA - Automatyczna weryfikacja poprawności wprowadzonego PESEL-u

ODOiA - Archiwizacja rejestru - wydruk rejestru w formie papierowej Psychologia Transportu

ODOiA Wybór drukarki do wydruku rejestru lub listy badanych

ODOiA Wybór drukarki druk karty badania i orzeczenia

ODOiA  Medycyna i  psychologia pracy druk konsultacji lub orzeczeń

ODOiA Numeracja ręczna karty badania

ODOiA - Drukowanie i wybór drukarki (stara wersja ODOiA)

ODOiA - Zmiana ustawień - Domyśle ukrywanie przycisków generatora opisów

ODOiA Psychologia Pracy jak zrobić gotowce do uzupełniania papier ołówek

ODOiA Medycyna Pracy - zmiana nagłówka konsultacji na orzeczenie

ODOiA Przypisanie wyników do karty badania z aparatów które nie mają podłączenia do komputera

ODOiA Ustawienia aparatów z których korzystamy w zakładce sprawność psychomotoryczna

ODOiA Ustawienie prefiksu i sufiksu w numerze karty badania orzeczenia i konsultacji

ODOiA Ustawienie automatycznej numeracji, od którego numeru ma zaczynać się numeracja kart i orzeczeń

ODOiA Wpis do rejestru bez konieczności drukowania karty i orzeczenia

ODOiA Wydanie orzeczenia z podpisem badanego na karcie i późniejsze uzupełnienie karty badania

ODOiA Wyłączenie skreślania art 39k i 39m 

ODOiA Włączenie i wyłączenie autouzupełniania poczty po wpisaniu kodu pocztowego

ODOiA Medycyna pracy Zmiana treści konsultacji

ODOiA Dane zawarte w numerze PESEL

ODOiA Omówienie okna "rejestr" - rozbudowane menu

ODOiA Omówienie przycisków okna rejestru na przykładzie psychologii transportu

ODOiA Omówienie przycisków rejestru cz II data założenia karty i szukanie osób w rejestrze

ODOiA Usunięcie karty ze środka rejestru z przedrukiem dokumentacji

ODOiA Usunięcie badanego z rejestru numeracja ręczna

ODOiA Omówienie przycisków karty badania - psychologia transportu

ODOiA W jaki sposób system numeruje karty badania przykład psychologia transportu

ODOiA Przyśpieszenie pracy systemu Windows7 wyłączenie animacji okienFilmy instruktażowe

Włączenie / wyłączenie druku numeracji na druku orzeczenia art 39k i 39m


Własne ustawienia pytań w formularzu wywiad i obserwacja


Stara wersja programu – wydruk rejestru osób badanych w formie papierowej.Wydruk rejestru osób badanych w formie papierowej.


Ustawienie wielkości czcionki drukowanej na karcie badania.
Sposób skreślania kategorii prawa jazdy na orzeczeniuWyświetlanie kart badania w rejestrze ze względu na podstawę prawną wydanego orzeczenia


Uwaga – aby włączyć tą opcję zobacz ten film

ODOiA Okno "rejestr" Menu zaawansowane (rozbudowane)


ODOiA Kopiowanie karty z rejestru do schowka, kasowanie schowkaODOiA Badanie psychologiczne dwie karty i 2 orzeczenia art 82.1.1a i 39km - Psychologia Transportu


ODOiA Funkcja KATROTEKI


ODOiA Drukowanie dwóch orzeczeń z jednej karty badania - numerowany art 39k i 39m


ODOiA Drukowanie dwóch orzeczeń z jednej karty badania - nie numerowany art 39k i 39m


ODOiA Papierowy "gotowiec" karty badania - gotowy wywiad dla kierowcy alkoholowego


ODOiA - Uzupełnianie karty badania danymi z wywiadu i obserwacji - korzystanie z generatora opisów


ODOiA - Format druku karty badania i wielkość czcionki na karcie.


ODOiA - Edycja wywiadu strukturalizowanego


ODOiA - Automatyczna weryfikacja poprawności wprowadzonego PESEL-u


ODOiA - Archiwizacja rejestru - wydruk rejestru w formie papierowej Psychologia Transportu


ODOiA Wybór drukarki do wydruku rejestru lub listy badanych


ODOiA Wybór drukarki druk karty badania i orzeczenia


ODOiA  Medycyna i  psychologia pracy druk konsultacji lub orzeczeń


ODOiA Numeracja ręczna karty badania


ODOiA - Drukowanie i wybór drukarki (stara wersja ODOiA)


ODOiA - Zmiana ustawień - Domyśle ukrywanie przycisków generatora opisów


ODOiA Psychologia Pracy jak zrobić gotowce do uzupełniania papier ołówek


ODOiA Medycyna Pracy - zmiana nagłówka konsultacji na orzeczenie


ODOiA Przypisanie wyników do karty badania z aparatów które nie mają podłączenia do komputera


ODOiA Ustawienia aparatów z których korzystamy w zakładce sprawność psychomotoryczna


ODOiA Ustawienie prefiksu i sufiksu w numerze karty badania orzeczenia i konsultacji


ODOiA Ustawienie automatycznej numeracji, od którego numeru ma zaczynać się numeracja kart i orzeczeń


ODOiA Wpis do rejestru bez konieczności drukowania karty i orzeczenia


ODOiA Wydanie orzeczenia z podpisem badanego na karcie i późniejsze uzupełnienie karty badania


ODOiA Wyłączenie skreślania art 39k i 39m


ODOiA Włączenie i wyłączenie autouzupełniania poczty po wpisaniu kodu pocztowego


ODOiA Medycyna pracy Zmiana treści konsultacji


ODOiA Dane zawarte w numerze PESEL


ODOiA Omówienie okna "rejestr" - rozbudowane menu


ODOiA Omówienie przycisków okna rejestru na przykładzie psychologii transportu


ODOiA Omówienie przycisków rejestru cz II data założenia karty i szukanie osób w rejestrze


ODOiA Usunięcie karty ze środka rejestru z przedrukiem dokumentacji


ODOiA Usunięcie badanego z rejestru numeracja ręczna


ODOiA Omówienie przycisków karty badania - psychologia transportu


ODOiA W jaki sposób system numeruje karty badania przykład psychologia transportu


ODOiA Przyśpieszenie pracy systemu Windows7 wyłączenie animacji okien