www.odoia.pl

Ustawienie parametrów ciemni kabinowej

Ciemnia pozwala skonfigurować parametry swojej pracy:


1. (00.01) - ilość rozświetleń pierścienia i ilość olśnień

2. (00.40) - czas trwania olśnień

3. Sposób wyboru przerwy w pierścieniu i fugur po olśnieniu:

- (01.55) ręcznie przed każdym badaniem (przed każdym badaniam ustawiamy sekwencję, którą aparat następnie wykonuje)

- (02.55) wybór zaprogramowany (zapisujemy na stałe sekwencje, którą aparat powtarza podczas każdego badania)

- (04.00) wybór ręczny - (całokwicie ręczne sterowanie aparatem w trakcie badania)

- (04.40) automatycznie losowo (aparat losuje ustawiania i wybiera je automatycznie)