www.odoia.pl

Zmiana danych pracowni


Program zarejestrowany jest na konkretny adres pracowni. W procowni może się znajdować więcej niż jeden komputer na którym jest zainstalowana ODOiA.
W przypadku zmiany danych pracowni (ulicy, nazwiska) konieczne jest potwierdzenie tego faktu przez Alfa-Electronics
Opłata wynosi 150 zł brutto