www.odoia.pl

Utworzenie nowej bazy danych w ODOiA

 

 

1

Rys. 1 Uruchom program i w pierwszym oknie wybierz Ustawienia 

 

2a

Rys.2. Wybierz bazę na której w obecnym roku pracowałeś /aś (na podstawie tej bazy powstanie nowa baza danych)

  

2b

Rys.3. Wciśnij przycisk "Nowa baza"

  

3

Rys.4 Potwierdź wybór "Tak"

  

4

Rys. 5 Potwierdź "OK"

 4aaa

Rys. 6. Odczekaj kilka sekund do kilku minut 

 

6

Rys. 7. Nowa baza została utworzona - potwierdź "OK" 

 

9

Rys. 8. Wciśnij ponowie przycisk "Ustawienia" 

 

10

Rys. 9. Wprowadź prawidłową nazwę bazy danych (np. rok któremu odpowiada)

  

11

Rys. 10. Potwierdź przyciskiem "Zapisz ustawienia"


Po utworzeniu bazy danych należy powstały nowy folder dodać do „folderów wykluczonych" w programie antywirusowym z którego korzystamy