www.odoia.pl

Tworzenie bazy danych na rok kolejny

Jeli posiadasz starszą wersję programu wykonaj czynności jak w tym filmie (ręczne ustawienia bazy danychy na nowy rok)

Jeśli wolisz tutorial wideo przejdź

Tworzenie bazy danych na rok 2020 (w pozostałych latach czynność jest analogiczna).

Uruchom program wybierz USTAWIENIA

1. Uruchom program i wybierz ustawienia.


2

2. Wybierz z listy baz danych bazę na której pracowałeś/aś przez ostatni rok. Wciśnij Nowa baza.


3

3. Potwierdź Tak


4

4. Potwierdź OK i poczekaj kilka minut


5

5. Po utworzeniu bazy wciśnij OK


6


6. Wciśnij ponownie Ustawienia.


7

7. Zaznacz na liście nową bazę danych. Wprowadź odpowiednią nazwę dla nowo utworzonej bazy danych i  wciśnij Zapisz.Utworzony nowy folder z bazą danych należy dodać do wykluczeń w programie antywirusowym

Należy to zrobić korzystając z tych tutoriali (ustawienia wykluczeń w programie antywirusowym)


Tutorial wideo

Tworzenie bazy danych na rok kolejny

Tutorial wideo

Utworzony nowy folder z bazą danych należy dodać do wykluczeń w programie antywirusowym

Należy to zrobić korzystając z tych tutoriali (ustawienia wykluczeń w programie antywirusowym)


Pozostałe tutoriale wideo


www.alfa-electronics.eu