www.odoia.pl

Drukowanie dwóch orzeczeń z jednego badania i jednej karty badania
(art 82.1.1a + art. 39k, lub art.39m)


Na przykładzie kierowcy który jest amatorem (posiada kat, B) i chce być kierowcą zawodowym (posiadać kat C).

W tym celu wykonuje badanie z art 82.1.a


 


Powyższe badanie pozwala kierowcy wykonać kurs prawa jazdy, który nie wystarcza do tego aby pracować na stanowisku kierowcy.
Do pracy na stanowisku kierowcy wymagany jest jeszcze kurs kwalifikacyjny, do którego potrzebne jest badanie z art. 39k (pracownik), lub art. 39m (osoba na samozatrudnieniu).
Najczęściej kierowy wykonają taki kurs zaraz po uzyskaniu uprawnień (uzyskaniu kat. C) - nie dłużej niż do 3 miesięcy od badania.
Można zatem od razu wystawić kierowcy na podstawie obecnego badania drugie orzeczenie (tym razem z art. 39k, lub 39m).

Wystarczy w wybranej karcie badania po wydrukowaniu orzeczenia z art 82.1.a zmienić cel badania na art. 39k, ustawić kategorie prawa jazdy w wcisnąć "Duplikat orzeczenia"
Zostanie wydrukowane nowe orzeczenie z nową podstawą prawną.


Po wydrukowaniu orzeczenia należy pamiętać aby przełamać numeracje na orzeczeniu długopisem przez A i przez B (np. art. 82.1.1a ma numer  6/2019/A i art. 39k. ma numer 6/2019/B), ponieważ nie może być dwóch orzeczeń z takim samym numerem.Więcej: