ODOIA

Konfiguracja STK SIGMA - zaawansowane

I Konfiguracja udostępniania folderu testy

Czynność należy wykonać na komputerze STK SIGMA (przeznaczony dla osoby badanej)

1. Udostępnij folder testy

 

 

 

Ustawienia

  1. Wciśnij foldery

 

Ustawienia

2.Wybierz Ten komputer


 

Ustawienia

3.Wybierz Windows (C:)

 


 

Ustawienia

4.Udostępnij folder Testy


 

Ustawienia

5.Udostępnij dla Wszyscy


 

 

Ustawienia

  1. Udostępnij dla Wszyscy odczyt/zapis i potwierdź przyciskiem Udostępnij

Ustawienia

  1. Jeśli system wyświetli zapytanie Czy chcesz włączyć odnajdywanie sieci i udostępnianie plików dla wszystkich sieci publicznych? wybierz opcję Nie, niech sieć, z którą mam połączenie będzie siecią prywatną

 

 

2. Wyłącz udostępnianie chronione hasłem

Wideo instrukcja

 

Ustawienia

1.Wciśnij i przytrzymaj ikonę sieć


Ustawienia

2.Wybierz Otwórz ustawienia sieci i Internetu


 

Ustawienia

3.Wybierz Centrum sieci i udostępniania


 

Ustawienia

4.Wybierz Zmień zaawansowane ustawienia udostępniania


Ustawienia

5.Rozwiń menu Wszystkie sieci


Ustawienia

6.Zaznacz Wyłącz udostępnianie chronione hasłem i wciśnij Zapisz zmiany


 

 

 

II Konfiguracja nazwy komputera

1. Ustawienie nazwy SIGMA1

Czynność należy wykonać na komputerze STK SIGMA (przeznaczony dla osoby badanej)

Ustawienia

1.Wejdź w Ustawienia


Ustawienia

2.W pole szukania wprowadź nazwa i wybierz Wyświetl nazwę komputera


Ustawienia

3.Wybierz pole Zmień nazwę komputera


Ustawienia

4.Wprowadź nazwę SIGMA1 wciśnij Dalej i postępuj zgodnie z komunikatami

(C) Piotr Majchrzak www.odoia.pl