www.odoia.pl

Ustawienie parametrów połączenia aparatów z komputerem

Aparaty można przełączyć w tryb pracy z komputerem (siec = 1, lub 2) lub tryb pracy bez komputera (siec=0)
W przypadku braku połączenia z komputerem aparat może wyświetlić komunikat "sprawdzam sieć"
Przełącz go na tryb pracy siec = 0


Miernik czasu reakcji


 
StereometrWirometr