www.odoia.pl

Ustawienie numeracji automatycznej
1. Wciśnij "Ustawienia psychologia transportu"
2. Wciśnij "Zaawansowane"

3. Wprowadź numer ostatnio wydrukowanej karty, ustaw prefiks i sufiks  4. Zamknij okno przyciskiem "Potwierdź zmiany"