www.odoia.pl

Usuwania urządzeń bluetooth  1. Prawym przyciskiem myszy kliknij ikonę Bluetooth (prawy dolny róg ekranu)2. Wybierz "Pokaż urządzenia Bluetooth"

 

3. Wybierz aparat z listy i wciśnij "Usuń"4.  Jeśli będzie dodawany nowy aparat uruchom komputer ponownie


Pozostałe tutoriale