ODOIA

 

Wyłącz udostępnianie chronione hasłem Windows 11

 

01

Rys.1 Przytrzymaj ikonę sieć

 


 

02

 

Rys.2 . Wybierz "ustawienia sieci i internetu"


 

1ok

Rys. 3. Wciśnij "Właściwości"


 

2ok

Rys. 4. Wybierz "sieć prywatna"


 

3ok

 

Rys. 5. Wróć strzałką w lewym górnym rogu okna"


21

Rys. 6. Wybierz "Zaawansowane ustawiania sieci"


22

Rys. 7. Wybierz zaawansowane ustawienia udostępniania


23

Rys.8. Wybierz "Wszystkie sieci"


24

Rys. Wyłącz "Udostępnianie chronione hasłem"