Obsługa Danych Osobowych i Aparatury - Tutoriale (Samouczek)
By praca psychologa pracy była przyjemniejsza


W związku z ogłoszeniem ujednoliconego tekstu ustawy o kierujących pojazdami z dnia 18 czerwca 2020 r istnieje możliwość zaktualizowania programu ODOiA
więcej

Aktualności >>>

Instalacja


ODOiA instrukcja instalacji >> PDF

Aktualizacja

Instalowanie aktualizacji

Serwisowanie

Tworzenie nowej bazy danych

Zmiana kodowania daty (Windows 10)

Obowiązkowe czynności po zainstalowaniu programu ODOIA (ustawienia wykluczeń w programie antywirusowym)

Zmiana podmiotu - pracowni na który zarejestrowany jest program ODOiA (wprowadzenie i zmiana licencji)

Wykonanie kopi programu ODOiA, lub przeniesienie programu na inny komputerRejestr

Usuwanie ostatniego wpisu z rejestru (gdy błędzie zapisano kartę do niewłaściwego rejestru)


Usuwanie zawartości schowka

Bezpowrotne usuwanie dowolnych wpisów z rejestru (zaawansowane funkcje rejestru)

Ustawienie numeracji automatycznej (korzystanie w funkcji automatycznej numeracji kart badania orzeczeń)

Czyszczenie rejestru po etapie ćwiczeń  z programie ODOIA

Drukowanie rejestru w celu archiwizacji w formie papierowej

Orzeczenia

Duki orzeczeń w formacie PDF do pobrania i wypisania ręcznego

Drukowania dwóch orzeczeń z jeden karty badania (np. z art 82.1.1a i 39k)

SIGMA - serwis


SIGMA - wyłącz udostępnianie chronione hasłem (czynności po aktualizacji Windows 10)


APARATY - Alfa-Electronics

Usuwanie aparatów z połączeń Bluetooth

Dodawanie aparatów do połączeń Bluetooth


Gdy ujrzysz komunikat sprawdzam sieć


Ustawienia parametrów Ciemni

Pozostałe tutoriale wideo


www.alfa-electronics.eu